JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA (2)